Skip to content

Дсту гост 6441-2003

Скачать дсту гост 6441-2003 fb2

ГОСТ Орехи миндаля 6441-2003. ГОСТ Соки плодовые и ягодные с мякотью. ГОСТ Мак масличный для переработки. ГОСТ Соки плодовые дсту ягодные натуральные. ГОСТ Продукты пищевые. Гост Ящики из гофрированного картона для мороженого. ГОСТ Экстракты плодовые и ягодные.

Потужний сервер нормативних документів в сфері технічного регулювання в Україні. Органолептичну та фізико-хімічну оцінку якості проводили згідно з національним стандартом України ДСТУ ГОСТ – «Вироби кондитерські пастильні.

Загальні технічні умови». До органолептичних показників якості (згідно з діючим ДСТУ ГОСТ – та ГОСТ «Вироби кондитерські. Методи визначення органолептичних показників якості» [2; 3]) відносяться такі показники, як смак та запах, колір, консистенція, структура, форма, поверхня. Смак і запах мають бути чітко вираженими, характерними для даного найменування виро-бу, без різких присмаків і запаху есенцій; не допускаються сторонні. заменён Настоящий стандарт распространяется на пастильные кондитерские изделия, изготовленные из фруктово-ягодного пюре с сахаром, пенообразователем, с добавлением или без добавления студнеобразователя.

Текст ГОСТ   Общие технические условия ГОСТ Изделия кондитерские пастильные. Технические условия ГОСТ Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия. Дополнительная информация. ДСТУ ГОСТ Упаковка по 1 кг3,5 кг5 кг. Легкий зефир на основе натурального яблочного пюре, яичного белка и пектина – натуральный студнеобразователь, полезный для здоровья человека.

ДСТУ ГОСТ замінює наступні документи: Зі скасуванням в Україні ГОСТ Організація видавець: Український науково-дослідним інститутом стандартизації. Інформація про ДСТУ ГОСТ Надано чинності: наказом Держспоживстандарту України від 22 січня р. No Зміна № 1: ІПС № Зміна № 2: ІПС № УКНД:   Чи можна користуватися скасованими стандартами (ДСТУ, ГОСТ, нормами тощо), та чим користуватись, якщо немає стандарту на заміну скасованого? Скасованим стандартом можна користуватись виключно як інструкцією або довідковими матеріалами без посилання на них у технічній, юридичній тощо документації, яку готує виробник (підприємство).

ДСТУ національний стандарт україни. Консерви молочні МОЛОКО ЗГУЩЕНЕ З ЦУКРОМ ТА КАКАО. Технічні умови.  Загальні вимоги ДСТУ Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі ГОСТ ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования ГОСТ ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности ГОСТ ССБТ.

Изделия электротехнические. Общие требования безопасности ГОСТ ССБТ. примітка. ДСТУ ГОСТ Вироби кондитерські пастильні. Загальні технічні умови (ГОСТ , IDT). діє. ДСТУ ISO Матеріали текстильні з гумовим або пластмасовим покривом. Метод визначення тривкості до дії рідин (ISO , IDT). відсутній. діє. Стандарти (ГОСТ, ДСТУ). ДСТУ Вироби кондитерські пряникові. ДСТУ Вироби кондитерські пряникові.

Національний стандарт україни.  ДСТУ (ГОСТ ) Цукор-пісок.Технічні умови. ДСТУ Технологічні процеси в кондитерській промисловості. Терміни та визначення.

doc, fb2, PDF, fb2