Skip to content

Дсту гост 30850.1 2004

Скачать дсту гост 30850.1 2004 fb2

ГОСТ Радиопомехи индустриальные 2004 промышленных, научных, медицинских и бытовых высокочастотных установок. ГОСТ Совместимость электромагнитная электрооборудования госта и автомобильной бытовой радиоэлектронной аппаратуры. ГОСТ Электрическая энергия. ГОСТ Радиопомехи индустриальные от 30850.1 устройств, эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к дсту электрическим сетям.

ГОСТ Приборы для измерения индустриальных радиопомех.

ДСТУ EN Електромагнітна сумісність. Загальний стандарт на несприйнятливість.  ДСТУ ГОСТ (МЭК ). Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина Додаткові вимоги до напівпровідникових вимикачів та методи випробовування.

(ГОСТ (МЭК ), ІDT). ДСТУ ГОСТ (МЭК ). Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина Додаткові вимоги до вимикачів з дистанційним управлінням (ВДУ) та методи випробовування. (ГОСТ (МЭК ), ІDT). ДСТУ ГОСТ (МЭК ). ДСТУ ГОСТ Сумісність технічних засобів електромагнітна. Радіозавади індустріальні від апаратури проводового зв'язку.

Норми та методи випробовування (ГОСТ , IDT). 6. 12 ДСТУ ГОСТ (МЭК ). Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина Додаткові вимоги до напівпровідникових вимикачів та методи випробовування (ГОСТ (МЭК ), ІDT) ДСТУ ГОСТ (МЭК ) Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина Додаткові вимог. ДСТУ EN Електромагнітна сумісність. Загальний стандарт на несприйнятливість.  ДСТУ ГОСТ (МЭК ). Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок.

Частина Додаткові вимоги до напівпровідникових вимикачів та методи випробовування. (ГОСТ (МЭК ), ІDT). ДСТУ ГОСТ (МЭК ).

Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина Додаткові вимоги до вимикачів з дистанційним управлінням (ВДУ) та методи випробовування. (ГОСТ (МЭК ), ІDT). ДСТУ ГОСТ (МЭК ). ДСТУГОСТ (МЭК). Вимикач і для побутових та аналог і чних стац і онарних електричних установок.

Частина 1. Загальн і вимоги та методи випробування (ГОСТ 1 - (МЭК - 1 - 98), IDT). [ br ]. НДчинний: від - 07 - Зміни: Технічнийкомітет. ДСТУ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Національна стандартизація ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» Держспоживстандарту України (ДП «УкрНДНЦ») РОЗРОБНИКИ: Н.

Логвинова; В. Місячний; Л. Осинська; В. Тетера, канд. фіз.-мат. наук; Я. Юзьків, канд. техн. наук (керівник розробки). Потужний сервер нормативних документів в сфері технічного регулювання в Україні. діє. ДСТУ ГОСТ (МЭК ). Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування (ГОСТ (МЭК ), IDT). не діє. ДСТУ ГОСТ (МЭК ). Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок.

Частина Додаткові вимоги до напівпровідникових вимикачів та методи випробування (ГОСТ (МЭК ), IDT). не діє. ДСТУ ГОСТ (МЭК ). Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Ч. ДСТУ CISPR Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури.

Частина 1. Емісія завад (CІSPR , ІDT). 4. ДСТУ CISPR Електромагнітна сумісність.  ДСТУ ГОСТ Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок.

Частина Додаткові вимоги до напівпровідникових вимикачів та методи випробовування (ГОСТ (МЭК ), ІDT). ДСТУ ГОСТ Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок.

djvu, djvu, PDF, PDF