Skip to content

Дсту гост 30478 2006 скачать

Скачать дсту гост 30478 2006 скачать rtf

Ниже можно скачать документ а ов данного подраздела.

ГОСТ «Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические требования», на этой странице можно скачать ГОСТ в формате PDF, либо прочитать текст документа. Статус ГОСТа: действует.  Типы файлов. - документ представлен набором отсканированных изображений; - документ можно скачать одним PDF файлом, файл состоит из не распознанных отcканированных страниц; - документ можно скачать одним PDF файлом с распознанным текстом; - документ можно скачать одним PDF файлом, внутри файла работают ссылки на другие ГОСТ'ы, текст распознан.

Статусы ГОСТов. - документ действует в настоящий момент (статус ГОСТа - Действующий). ДСТУ ГОСТ Єдина система конструкторської документації. Правила виконання експлуатаційних документів. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов. Unified system for design paperumentation. Rules for making exploitative paperuments. Скачать ДСТУ ГОСТ 1.

2. 3. 4. 5. Категорія: ДСТУ | Додав: KSV (). 1. Затвердити міждержавні стандарти та надати їм чинності в Україні з 1 липня р.: ДСТУ ГОСТ Вагони вантажні криті магістральних залізниць колії мм. Загальні технічні умови (ГОСТ , IDT) - Вперше (зі скасуванням ГОСТ та ГОСТ ). ДСТУ ГОСТ Вагони-платформи магістральних залізниць колії мм. Загальні технічні умови (ГОСТ , IDT) - Вперше (зі скасуванням ГОСТ ). ДСТУ ГОСТ Автобуси для перевезення інвалідів.

Загальні технічні вимоги (ГОСТ , IDT) - Вперше. 2. Скасувати чинність міждержавного стандарту з 1. 14 ДСТУ(ГОСТ) Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические требования (Автобуси для перевезення інвалідів.

Загальні технічні вимоги). 15 ДСТУ UN/ECE R Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження транспортних засобів стосовно механізму для вимірювання шви-дкості, включаючи його встановлення (Правила ЕЭК ООН № , IDT). 16 ДСН Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.

17 СанПиН А Санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы. Санитарные правила и нормы по применению полимерных. Покажчик національних стандартів. ДСТУ ГОСТ Толкование.  ДСТУ ГОСТ ДСТУ ГОСТ Автобуси для перевезення інвалідів. Загальні технічні вимоги (ГОСТ , IDT).

[br]. НД чинний: від Покажчик національних стандартів. Скачать. ДСТУ, ГОСТ, ГОСТ Р. ДСТУ ГОСТ, ГОСТ, ГОСТ Р. ДСТУ ГОСТ Не смогли найти необходимый документ? Воспользуйтесь поиском в верхней правой части сайта. ДСТУ ГОСТ ДСТУ ГОСТ (ГОСТ , IDT) Національний стандарт України. Сплави свинцево-сурм’янисті. Технічні умови. ДСТУ ГОСТ Сплавы свинцово-сурьмянистые.

Технические условия. Настоящий стандарт распространяется на свинцово-сурьмянистые сплавы, изготовляемые в виде чушек и блоков, предназначенные для производства оболочек кабелей, аккумуляторов и для других технич. ДСТУ с Національний стандарт україни. Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій.  Марки ДСТУ (ГОСТ ) Металопродукція.

Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання ДСТУ Прокат арматурний. Метод випробування на втому ДСТУ ISO Матеріали металеві. Скачать. ДСТУ, ГОСТ, ГОСТ Р.

ДСТУ (ILAC, OIML). ДСТУ Не смогли найти необходимый документ? Воспользуйтесь поиском в верхней правой части сайта. ДСТУ ДСТУ (ISO , MOD) Національний стандарт України. Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю. Проектування та монтаж. Загальні вимоги. ДСТУ Системы пожаротушения двуокисью углерода. Проектирование и монтаж. Общие требования.

doc, doc, rtf, txt