Skip to content

Медична довідка форма 086-у бланк украина

Скачать медична довідка форма 086-у бланк украина fb2

Отчет о целевом использовании полученных средств - Форма 6.

Дана довідка входить в список необхідних для вступу документів для таких спеціальностей як "хореографія", "здоров’я людини", "фізичне виховання" та інших. грн. Бланк формы /о “Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)” соответствует приказу МОЗ № от г.

Форма печатается на белой офсетной бумаге плотностью г/м. Кадры. Медицина. Санитарные нормы.  Обязательным реквизитом формы /У является должность, фамилия, имя, отчество, а так же подпись и печать каждого врача, проводившего осмотр.

В медицинской справке в обязательном порядке должно содержаться полное название медицинского учреждения и сведения о человеке, который нуждается в прохождении обследования. Образцы, бланки и формы документов в Word/Excel на сайте КонсультантПлюс.

Вимоги законодавства щодо заповнення форми /о медичної документації «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)», яку подають абітурієнти при вступі до навчального закладу. Бланк медичної довідки (форма О). * Завантажити бланк медичної довідки (форма О). Медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок) (форма № /о). “Медична довідка* (лікарський професійно-консультативний висновок)” (форма № /о) є обов’язковим медичним документом для подання в приймальні комісії навчальних закладів різних рівнів акредитації, типів, незалежно від їх профілю.

Без наявності медичної довідки всі інші передбачені документи навчальними закладами для вступу до них не приймаються.  Медична довідка (форма № /о) на підлітків, які поступають на роботу, не видається. Для друкарні! При виготовленні документа використати формат А5. МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ. Форма первинної облікової документації. № /о. Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма.

ЗАТВЕРДЖЕНО. Наказ МОЗ України. Код за ЄДРПОУ. №. МЕДИЧНА ДОВІДКА (лікарський консультаційний висновок) заповнюється на абітурієнтів, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації від “___”_20_____року.

1. Видана. (найменування і адреса закладу, що видав довідку). 2. Найменування навчального закладу, куди подається довідка. 3. Прізвище, ім’я, по батькові. 4. Стать чоловіча – 1; жіноча – 2.

PDF, rtf, txt, doc