Skip to content

Службова картка військовослужбовця бланк

Скачать службова картка військовослужбовця бланк txt

На докторів (кандидатів) наук з числа військовослужбовців картка обліку заповнюється у двох примірниках, один з яких протягом десяти днів надсилається до кадрового органу Генерального штабу.  Під час службового листування з питань проходження військовослужбовцями військової служби і листування іншого характеру особистий номер вказується один раз після біографічних даних.  Для зручності в роботі спеціальні бланки титульних аркушів наказів можуть виготовлятися заздалегідь друкарським способом або при друкуванні наказів із використанням друкарського пристрою електронно-обчислювальної техніки.

У разі присвоєння військовослужбовцеві військового звання прапорщик, мічман, першого офіцерського звання, а також першого звання старшого офіцерського складу чи першого генеральського, адміральського звання на військовослужбовця заводиться нова службова картка, до якої раніше накладені дисциплінарні стягнення не СЛУЖБОВА КАРТКА заносяться, а заносяться лише заохочення, крім заохочень про скасування стягнень.

Попередня картка ліквідується. Додаток 4 до Дисциплінарного статуту (стаття ).  Із змінами та доповненнями, внесеними Законами України №ІІІ – від СЛУЖБОВА КАРТКА року № IV – від року № IV – від року № IV – від року. У разі переведення військовослужбовця службова картка пересилається до нового місця служби.

Лицьовий бік. СЛУЖБОВА КАРТКА. _ рота (підрозділ) військової частини _. _1. Посада _.  Вид заохочення (дата і номер наказу). За що заохочено. Коли заохочено. службові характеристики, включаючи характеристики, складені на військовослужбовців за період перебування їх у запасі; службові відгуки та відгуки про стажування; копії подання до призначення на посаду та пониження в посаді  Бланки обліково-послужних карток з цією метою військові навчальні заклади одержують у найближчих військових комісаріатах.

Якщо курсант (слухач) до вступу у військовий навчальний заклад перебував на військовій службі, то обліково-послужна картка вилучається з його особової справи і до неї вносяться необхідні уточнення. Особові картки на військовозобов'язаних і призовників зберігаються точно в алфавітному порядку в окремій картотеці, яка поділяється на чотири групи: перша - особові картки на генералів, адміралів і офіцерів запасу; друга - особові картки на солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків і мічманів запасу; третя - особові картки на військовозобов'язаних-жінок; четверта - особові картки на призовників.  Перелік по бронюванню (або виписка з нього).

Бланки спеціального обліку Ф. 4. Книга обліку бланків спеціального обліку (Ф). Книга обліку (Ф) передачі бланків спеціального обліку (Ф.4).

Відомість (Ф.9) на видачу посвідчень по відстрочках від призову при мобілізації. Бланк характеристики військовослужбовця. Приклади службової характеристики на військовослужбовця. договір соціального найму зразок.Бланк закордонного паспорта старого зразка фото.Зразок характеристики — характеристика з місця роботи.Передача квартири (зразок акту тут) факт виконання договору купівлі -продажиакт прийому передачі квартири.

Зразок характеристики представляємо вашій увазі декілька характеристик зразків.скачати зразки. Призначені для ознайомлення. всі військовослужбовці, що пройшли через. дмитро гурамович майстер виробничого..які можуть бути використані вами ст. нижче наводиться. Службова картка. Отримання службової картки іноземцями. ЮК Наказ() () військовослужбовця службова картка пересилається до нового місця служби.

Розділ V. Про пропозиції, заяви та скарги.  Подання скарги військовослужбовцями не звільняє їх від виконання своїх службових обов'язків і наказів командирів. Заборонено подавати скаргу під час бойового чергування, перебування в строю (за винятком скарг, поданих під час опитування військовослужбовців), на варті (вахті), а також у добовому наряді, під час занять. Під час опитування військовослужбовців заява чи скарга може бути подана усно або в письмовій формі безпосередньо на ім'я командира, який проводив опитування.

doc, PDF, EPUB, txt