Skip to content

Протокол тимчасового доступу до речей і документів бланк

Скачать протокол тимчасового доступу до речей і документів бланк fb2

Некоторые виды протоколов должны быть утверждены руководителем организации, например, протокол заседания экспертной комиссии. Ирина 04 11 Наталья 30 01 К номеру протокола могут добавляться буквенные индексы. Оформляется ссылка на список, который будет неотъемлемой частью протокола. По каждому виду протоколов ведем журнал их регистрации. Нельзя, например, регистрировать протоколы инвентаризационной комиссии вместе с протоколами экспертной комиссии ЭК.

Немного переделаю и смогу использовать его как протокол собрания открытия общественного объединения.

ПРОТОКОЛ. тимчасового доступу до речей і документів (в порядку ст.ст. КПК України). місто Дніпропетровськ 02 грудня року.  Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна бути викладена на бланку державного органу встановленої форми, надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою, включати передбачені Законом України «Про банки і банківську діяльність» підстави для отримання цієї інформації, містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

Зразок бланку (приклад шаблону) Протоколу особистого огляду, огляду речей та вилучення речей і документів (СБУ). Образец бланка (пример шаблона) Протокола личного досмотра, досмотра вещей и изъятие вещей и документов (СБУ). Додаток 2. до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення (пункт 1 розділу ІІ). ПРОТОКОЛ. особистого огляду, огляду речей та вилучення речей і документів.

“___” _ 20__ року _. (найменування населеного пункту, в якому складається протокол про адміністративне правопорушення). від «__» _ 20__ року про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомився із _. (перелік речей та документів, до яких їх володільцем фактично надано. _тимчасовий доступ). _Перед початком цієї процесуальної дії _.

(особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді  Володільцу залишено опис вилучених речей та документів, його копія додається до цього протоколу. З протоколом ознайомлені. В порядку, визначеному законом, можливий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До них належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації. У статті виокремлено ознаки тимчасового доступу до речей і документів шляхом ретельного аналізу змісту положень Кримінального процесуального кодексу України, розглянуто проблеми унормування та застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження й запропоновано шляхи їх по-долання. Ключові слова: тимчасовий доступ до речей і документів, заходи забезпечення кримінального провадження, вилучення речей і документів.

В статье выделены. ВСТАНОВИВ: _короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова _кваліфікація кримінального правопорушення за законом України про кримінальну відповідальність; _перелік речей і документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і  доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами.

тимчасового доступу до речей і документів (в порядку ст.ст. КПК України). місто Дніпропетровськ 02 грудня року. Слідчий СВ Індустріального РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції Іванов Іван Ігорович за кримінальним провадженням № від 19 листопада року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.

2 ст. КК України  10 хв. по 17 год. 40 хв. тимчасово вилучив матеріали історії хвороби Сомова С.С. на 21 сторінці. З протоколом ознайомлений: Опис матеріалів історії хвороби вручений. підписО.О. Кузнецов. ПРОТОКОЛ тимчасового доступу до речей і документів. Слідчий СВ Індустріального РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції підпис І.І.

Іванов.  Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна бути викладена на бланку державного органу встановленої форми, надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою, включати передбачені Законом України «Про банки і банківську діяльність» підстави для отримання цієї інформації, містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

doc, PDF, doc, PDF