Skip to content

Паспорт бази стажування лікарів-інтернів бланк

Скачать паспорт бази стажування лікарів-інтернів бланк EPUB

Паспорт бази стажування. Типова навчальна програма зі спеціальності: «Дерматовенерологія». «Клінічна фармація» «Загальна фармація». Накази управління охорони здоров’я про зарахування лікарів-інтернів з бюджетної форми навчання. Графік проходження заочного циклу (суміжні цикли).  Журнал проведення семінарських і практичних занять на базі стажування.

Журнал обліку роботи лікаря-інтерна. Накази про заключну атестацію. З Р А З К И документації керівника інтернів на базах стажування. Директивні та нормативні документи з питань організації інтернатури: 2.Навчально-організаційні та облікові документи і матеріали. - навчальний план підготовки лікарів-інтернів на базі стажування; - тематичні плани семінарських і практичних занять на базі стажування, (для стаціонару та поліклініки); - перелік вмінь та практичних навичок для опанування інтернами.

2. Навчально-організаційні та облікові документи і матеріали: план роботи керівника інтернів по підготовці лікарів-інтернів на базі стажування на навчальний рік (затверджений головним лікарем); - календарний план навчання лікарів-інтернів на навчальний рік (графік ротації по відділеннях, кабінетах для виконання всіх розділів навчального плану з профільних і сумі.

Департамент охорони Здоров’Я Полтавської обласної державної адміністрації. ПАСПОРТ бази стажування лікарів-інтернів.

1. Назва закладу вищої медичної освіти _ _. 2. _ (Назва департаменту / управління охорони здоров’я, якому підпорядкована лікувальна база). 3. _ (Повна назва бази). 4. _ (Адреса). 5. Прізвище, ім’я, по батькові головного лікаря_ _. Керівник лікарів-інтернів на базі стажування призначається наказом управління охорони здоров'я за погодженням з деканатом (відділом) інтернатури вищого навчального закладу з числа спеціалістів вищої або першої кваліфікаційної категорії (переважно завідувач профільного відділення) з розрахунку на одного керівника не більше ніж 7 лікарів-інтернів (пп.

Положення N ). Відповідно до п. Положення N оплата за керівництво підготовкою лікарів-інтернів здійснюється їх керівникам за час роботи на базах стажування згідно з чинним законодавством, а саме Положенням про проведення практ. Йти до Зміна бази стажування лікаря-інтерна.

Запитання. Доброго дня! Я закінчила медичний університет у місті Києві у цьому році. Навчалася на бюджеті, факультет педіатрія, розподілена сімейним лікарем в дитячу поліклініку м Чернігів. Сама є корінною киянкою, п'ять років перебуваю у шлюбі, чоловік має вищу освіту працевлаштований за спеціальністю і працює на керівній посаді протягом десяти років.

Разом з чоловіком постійно доглядаємо за його пристарілою, хворою бабусею (р.н.) Їхати в інше місто я не можу, не можу покинути свою сім'ю. Знаю, що за законом, не маю підстав для пер. Цього лікаря-інтерна направлено до університету для проходження очної частини інтернатури. З університету до нашої лікарні передають табель обліку використання робочого часу.  Направлення випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів на інтернатуру — базу стажування здійснюється на підставі наказу МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрації, про що керівник закладу охорони здоров’я, який є базою стажування, видає наказ про зарахування цих випускників на посади лікарів (провізорів) — інтернів з певної спеціальності (п.п.

Положення № ). Важливо!. Зразок бланку (приклад шаблону) інструкції: _ (назва підприємства, установи, організації). Посадова інструкція лікаря-інтерна. Затверджую. _ (керівник установи, організації, інша посадова особа  8. Відповідальність за самостійну лікарську діяльність лікарів-інтернів і якість оформлення ними службової документації несе керівник лікарів-інтернів на базі стажування.

9. _ III. Права. Лікар-інтерн має право: 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності. Бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів – це базові установи та заклади охорони здоров'я, які використовуються з метою первинної спеціалізації випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти.

Це можуть бути обласні, міські і центральні районні лікарні, міські та обласні дитячі лікарні, пологові будинки, диспансери, лікарні, підпорядковані іншим відомствам, клініки науково-дослідних інститутів, діагностичні центри, бюро судово-медичної експертизи, установи і заклади санітарно-епідеміологічної служби, аптечні заклади тощо, що мають у своєму складі структурні підрозділи, під.

rtf, rtf, rtf, EPUB