Skip to content

Бланк протоколу про адміністративне правопорушення

Скачать бланк протоколу про адміністративне правопорушення fb2

Если нарушитель оспаривает налагаемое на него взыскание за совершение правонарушения, предусмотренного правопорушення первой настоящей статьи, то составляется протокол об административном правонарушении. По делам об административных правонарушениях, рассмотрение которых отнесено к ведению органов, указанных в статьях адміністративне Кодекса, протоколы о правонарушениях имеют правопорушення составлять уполномоченные на то должностные лица этих бланков.

Третьей подписью вы подтверждаете, что копию протокола об админнарушении вы получили на руки. Недобросовестные сотрудники образец согласительного письма утверждают, что подпись гражданина под про и есть признание им своей вины. Про, совершившее правонарушение, вправе представить прилагаемые к протоколу объяснения и замечания по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания.

Объяснение лица, в отношении которого ведется административный процесс замечания, ходатайства по материалам дела и содержанию протокола при их наличиимотивы отказа от подписания протокола: Как правило, для составления протокола инспектор ГАИ просит водителя пройти в адміністративне машину.

Протокол про адміністративне правопорушення складається на спеціальному бланку, що виготовлений друкарським способом згідно з технічним описом бланка протоколу про адміністративне правопорушення, на якому проставлено відповідні серію та номер. Усі реквізити протоколу про адміністративне правопорушення заповнюють розбірливо, чорнилом чорного або синього кольору, державною мовою.

Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, які заносять до протоколу про адміністративне правопорушення, а також внесення додаткових записів після того, як протокол про адміністративне правопорушення підписа. Образец бланка (форма шаблона) Протокола об административном правонарушении.

Приложение 1 к Порядку оформления протоколов об административных правонарушениях и внесения предписаний Национальным агентством по предупреждению коррупции: Зразок бланка (форма шаблону) протоколу про адміністративні правопорушення НАЗК: Додаток 1 до Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції (пункт 1 розділу I).

Протокол про адміністративне правопорушення N __ _ 20__ року. _ (місце складання протоколу). У чергових частинах установ виконання покарань чи слідчих ізоляторів зберігаються по 10 бланків протоколів про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративне затримання та протоколів особистого огляду і огляду речей на випадок вчинення адміністративного правопорушення у святкові, вихідні (неробочі) дні.

Матеріали про адміністративні правопорушення, журнали видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративне затримання, протоколів особистого огляду і огляду речей. 2. Затвердити бланк по складанню адміністративного протоколу адміністраторами у центрі надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Фастівської міської ради згідно додатку 1. 3. 3атвердити бланк постанови у справі про адміністративне правопорушення згідно додатку 2.

4. Погодити інструкцію по складанню адміністративних протоколів згідно додатку 3. 5. Затвердити форму ведення журналів обліку видачі бланків адміністративних протоколів та обліку складання адміністративних протоколів згідно додатку 4. 6. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами Тхоржевську Л.О. Місь. Лицо, совершившее правонарушение, вправе представить прилагаемые к протоколу объяснения и замечания по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания.

При составлении протокола нарушителю разъясняются его права и обязанности, предусмотренные статьей настоящего Кодекса, о чем делается отметка в протоколе.  Шаблоны документов. Cправочники. Библиотека. Протокол про адміністративне правопорушення - це офіційний документ і до нього висуваються певні вимоги. Саме в цій статті надається перелік тих даних, що обов'язково повинні бути закріплені у протоколі для того, щоб він мав відповідну силу і щоб його неможливо було заперечувати.

Бланки протоколів про адміністративне правопорушення є бланками суворої звітності. Вони повинні бути надруковані у друкарні, мати захист від підробки та єдину наскрізну нумерацію в межах відповідного органу. Протоколи та акти повинні бути зареєстровані в бухгалтерії цих органів, як бланки суворої звітності, видав. 4. Протокол про адміністративне правопорушення: Протокол про вчинення адміністративного правопорушення (додаток 1), пов'язаного з: порушенням банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку або здійсненням ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи -.

Оскарження протоколу ДАІ про адміністративне правопорушення. Варто розуміти, що КпАП не залишає можливості для оскарження цього документа. Справа в тому, що він лише є підставою для порушення справи. Іншими словами, в ньому посадова особа лише висловлює власну думку щодо допущеного порушення.

Відповідно і термін оскарження протоколу про адміністративне правопорушення є неактуальним питанням. А ось постанову оскаржити можна. Постанова - це підстава для того, щоб залучити порушника до відповідальності.

doc, doc, djvu, djvu