Skip to content

Акт жазуу

Скачать акт жазуу fb2

Кандидаттык диссертация жактоо алдында аспирант Ж. Теманын автору teltaebDec 21 Иш кагаздын аты кулактандыруу 2. Кулактандыруу акт майында саат жазуу Иш кагазынын ишенимкаттын аталышы. Керимбаеванын кандидаттык диссертациясын жактоого сунуш кылынсын.

Даярдалган актылардын жазуу, кимге акт берилди.

Ишкагаздарынын негиздери Иш кагаздарынын маалымдаректери Кеп стилдери: оозеки (сүйлөшүү) стили, жазуу стили Сүйлөшүү (оозеки) стили  Организационно-распорядительные документы Устав Положение Распоряжение Постановление Инструкция Акт Приказ Указ Протокол Указание Решение Доверенность Справка Докладная записка Договор Штатное расписание Русско-кыргызский словарь терминов по делопроизводству.

Арыз жазуу үчүн атайы даярдалган бланктарды (формаларды) да пайдаланууга болот. Мындай стандарт бланктар министрлик, ведомство, мекеме, уюмдар тарабынан иштелип чыгып, алардын ички ишмердүүлүгүн уюштурууда керектелет.  Бул боюнча айыл өкмөтү тарабынан түзүлгөн комиссия акт түзгөн.

Келтирилген чыгымды төлөө же үйдүн бурчун оңдоп берүү жөнүндөгү менин талабымды коңшум Абды Кадыров аткарбай койду. І. Кіріспе бөлім 1. Акт туралы түсінік. ІІ. Негізгі бөлім Актінің (кесім) құрылымы мен мазмұны, деректемелері, мұрағаттағы акт түрлері. Мұрағат ұйымында актіні дайындау мен ресімдеудің өзіндік ерекшеліктері. Мұрағаттық актілердегі қазақ тілінің көрсеткіштері. АКТ-ны пайдаланудың тиімді жолдары.

Есжанова Нина Нурмангалиевна. №45 орта жалпы білім беретін мектеп 3-деңгейде сертификатталған ΙΙ санатты бастауыш сынып мұғалімі.  0 #1 Сабырова Дамира Жума керемет Нина тек қан алға Дәйексөз жазу. Пікірлер тізімін жаңарту. Пікір қосу. Сабақтың мақсаты: Кесім (акт) туралы мәлімет беру және жазу жолдарын меңгеру.

Сабақтың өту барысы: Оқушыларды түгелдеу.  Жаңа тақырыпты түсіндіру. Кесім (Акт) Анықтама-ақпарттық қүжаттардың бірі – кесім Ол мекеме жетекшісінің тағайындалуымен қүрылған тексерушілер тобы және жауапты адамдардың қатысуымен жазылады. Кесімдердің бірнеше түрлері жазылады. Функциясы башка мекемеге берилүү менен мекеме кайра түзүлгөндө, анын функциясын алган мекеме функциясын жоготкон мекеменин иш жүргүзүүсүндө аякталбай калган иштерди жана архивин акт боюнча кабыл алат жана алардын сакталышы үчүн толук жоопкерчиликтүү болот.  Ачылган иштердин категориялары жана саны жөнүндө.

жыйынтыктоочу жазуу. Іс қағаздары стиліне әр түрлі мекемелерде жүргізілетін жазу үлгілері болады.  Кесім (Акт) Анықтама-ақпарттық қүжаттардың бірі – кесім Ол мекеме жетекшісінің тағайындалуымен қүрылған тексерушілер тобы және жауапты адамдардың қатысуымен жазылады. Кесімдердің бірнеше түрлері жазылады. Жарым жартылай регламенттелген иш кагаздарына протокол, акт ж.б. иш кагаздары кирет, мында жогорудагы эркин жана атайын регламенттелген иш кагаздарынын экөөнө тең мүнөздүү белгилер сакталат.

Иш кагаздарынын тили.  Алар адабий тилдин нормаларын жана жазуу эрежелерин сактоо менен иш кагаздарынын текстинде ээлеген орунду жана аны жазууда кеткен убакытты үнөмдөөгө өбөлгө түзүшөт.

djvu, EPUB, rtf, doc