Skip to content

Акт списання продуктів харчування зразок

Скачать акт списання продуктів харчування зразок txt

Организация вправе составить свой вариант акта и использовать его в процессе выявления некачественного товара. Cкачать акт списания продуктов питания в формате word. О соответствующем акте см. Акт на списание материалов. Как списать материальные ценности, пришедшие в негодность — образец акта.

Хочу показати приклад обліку продуктів харчування відділом освіти за допомогою механізму обліку активів програми РБюджет, яку було спеціально адаптовано для обліку продуктів користування (додано необхідні.

Акт списання (форма N З-2). Накладна (вимога) (форма N З-3). Меню-вимога на видачу продуктів харчування (форма N З-4). Меню-вимога на видачу продуктів харчування (форма N З-4а). Забірна картка (Форма N З-5).  Накопичувальна відомість з надходження продуктів харчування (форма N З). Накопичувальна відомість з витрачання продуктів харчування (форма N З).

Опис карток з обліку запасів (форма N З). Акт списання (форма N З-2) excel. Накладна (вимога) (форма N З-3) excel. Списання продуктів харчування на відпущені страви здійснюється за середньозваженою ціною. Остання визначається за кожним найменуванням шляхом ділення сумарної вартості залишку запасів на початок звітного періоду та вартості отриманих у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного періоду та отриманих у звітному періоді запасів (див.

приклад далі).  Розглянемо приклад списання м’яса птиці (кури бройлерні 1-ї категорії) за 1 — 4 червня. Приклад. Вихідні дані та розрахунки зводимо в таблиці.

Також урахуємо, що в їдальні на 1 і 5 червня були проведені інвентаризації продуктів харчування, причому за даними останньої з них фактичний залишок м’яса птиці становить 20, кг. Товарно-матеріальні цінності (ТМЦ), що є власністю підприємства, з часом можуть прийти в непридатність і повинні бути списані.

Причиною списання може стати псування, закінчення терміну прида. Акт бракеражу продуктів харчування. Акт дозвіл на внесення змін в меню. Акт про пожежу.  Акт списання основних засобів зразок бланк форма ОЗ Акт на списання автотранспортних засобів зразок бланк форма N ОЗ Контакти: замовлення безкоштовної консультації, зразку акту. Акт прийому-передачі продуктів харчування. Акт прийому-передачі продуктів харчування.

Акт прийому-передачі продуктів харчування. Акт прийому-передачі продуктів харчування. Акт прийому-передачі продуктів харчування. Акт прийому-передачі продуктів харчування.

Акт прийому-передачі продуктів харчуванн. Microsoft Word документ KB. Параллельно составляется акт о порче (ф. № ТОРГ) на суму стоимости испорченной продукции и второй документ — акт на списание товаров (ф.

№ ТОРГ). При окончании срока реализации продуктов алгоритм действий такой же. Поступление продуктов плохого качества. Если поступают продукты ненадлежащего качества (порча при перевозке или отгрузка изначально некачественной продукции), то задействуют акт о порче (ф.

№ ТОРГ-2 или ф. № ТОРГ-3). Последняя форма акта используется в случае импортных товаров. Функция составления документа возлагается на комиссию, специально созданную приказом руководителя. В. Акт списания товара (форма ТОРГ) оформляется для списания испорченного, бракованного или просроченного товара. Такая необходимость может возникнуть, например, в связи с неправильным его хранением.

Как заполнить акт списания продуктов питания. Задача членов комиссии грамотно заполнить бланк акта, так как далее он поступит в бухгалтерию и будет служить поводом для снятия товаров с учета. Чтобы бухгалтер выполнил проводки правильно, и результаты учета сошлись с фактическим наличие продуктов на складе, нужно внимательно заполнить акт. Для списания продуктовых товаров, порча которых выявлена в процессе хранения на складе или в магазине, рекомендуется применять типовой бланк ТОРГ, однако при желании можно использовать и свой бланк.

Бланк акта должен отражать следующие данные: сведения об о.

EPUB, fb2, EPUB, PDF