Skip to content

Акт проведення замірів витрат палива зразок заповнення

Скачать акт проведення замірів витрат палива зразок заповнення txt

Додаток Д Приклади розрахунку нормативних витрат палива. Акт контрольного замера расхода топлива образец бланк. Правовые особенности оформления акта контрольного замера расхода топлива, пример и форма, а также беслпатные советы адвокатов. Акт застосування норм права: You can clone a snippet to your computer for local editing. Приклади розрахунку нормативних витрат палива. Закон и Норматив - нормативно-правовые акты Украины, кодекс Украины, закон Украины, судебные решения, законодательство Украины, свободный доступ on-line, ежедневное обновление.

3. При необхідності Замовник надає Розробнику зразки автомобілів для ідентифікації чи випробувань. Додаток Ж. АКТ. встановлення тимчасової норми витрати палива на роботу спеціального обладнання автомобілів _ від "___"_ ___ р. Повна назва підприємства "Затверджую". (підпорядкованість, адреса, Керівник підприємства.  заміри витрат палива спеціальними автомобілями (чи спеціальним. обладнанням) _. Об'єкт випробувань (модель, повна назва моделі чи модифікації.

Зразок. Наказ про норми витрат палива. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фаетон" наказ. р. м. Київ № Про використання пально-мастильних матеріалів для автомобілів.  3. Розміри надбавок до базових норм витрат палива автомобіля за роботу в холодну пору року буде затверджено окремим наказом.

4. Водій, який експлуатує транспортний засіб згідно з подорожнім листом, зобов'язаний фіксувати в подорожньому листі умови руху та експлуатаційні фактори, що є підставами для застосування коригуючих коефіцієнтів.

При проведенні контрольних замірів витрати палива враховується час року, час доби, завантаженість доріг, погодні умови та інші фактори, які можуть вплинути на витрату пального. Акт контрольних замірів витрати палива може також бути складені під час перевірки відповідності встановлених раніше норм для транспортного засобу з фактично наявними на момент вимірів.

Зразок акту пропонуємо скачати внизу статті. зразок оформлення. Бланк акту не типовий. Правильно складений бланк акту виміру витрати палива повинен включати: дані про транспортний засіб, щодо якої проводяться виміри - його марка, державни.

АКТ проведення замірів витрат палива спеціальними автомобілями моделі (модифікації) _ (чи спеціальним обладнанням автомобілів_) від «___» _ __ р.  Обєкт випробувань (модель, повна назва моделі чи модифікації спецавтомобіля та базового автомобіля і спеціального обладнання, короткі технічні дані автомобілів та обладнання, кількість випробуваних автомобілів): _Засоби вимірювальної техніки (засоби вимірювання та вимірювальні пристрої, що застосовувались для заміру витрати палива).

Зразок - Юридичні послуги для бізнесу, податков ий консалтинг, бухгалтерський аутсорсинг, навчання бухгалтерів - від холдингу професійних послуг ЗКГ.  «Про перезатвердження норм витрат палива».

Відповідно змін внесених Наказом Міністерства інфраструктури України №36 від року «Про затвердження змін до норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті». до Наказу Міністерства транспорту України «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» від року № 43, далі «норми». НАКАЗУЮ. Ноб — норма витрати палива на роботу спеціаль-ного обладнання, л/год або літри на виконану опе-рацію (заповнення цистерни тощо); Тоб — час роботи обладнання, годин або кількість виконаних операцій; KΣ — сумарний коригуючий коефіцієнт до лінійної норми  АKТ проведення замірів витрат палива спеціальними.

автомобілями моделі (модифікації) _. (чи спеціальним обладнанням автомобілів _) від «___» _ 20__ р. Скачать документ Наказ про створення комісії для визначення тимчасових базових лінійних норм витрат палива бесплатно.

Шаблоны типовых документов, база документов. Зразок (Реквізити підприємства). НАКАЗ №. м. Київ. «___»_ р. «Про затвердження норм витрат палива на роботу легкових автомобілів».  Норма витрати палива, л/ км. 2. Затверджені цим наказом норми витрати палива можуть бути збільшені у розмірі та за умов наведених в Таблиці: №п/п.

Коефіцієнт.

rtf, rtf, djvu, doc