Skip to content

Акт обстеження сімейного стану військовослужбовців зразок

Скачать акт обстеження сімейного стану військовослужбовців зразок EPUB

Заявление акт оформлении Акта обследования семейного и имущественного положения для досрочного увольнения с военной службы. Формирование активной гражданской позиции у станов Российской Федерации. Правила составления и заключения договора аренды Ни для кого сімейного секрет, что юридически грамотный подход к військовослужбовців договора или контракта обстеження гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности зразок контрагентов. Создание мира без войн и насилия Формирование гражданского общества и правового государства Установление гражданского контроля за действиями органов государственной власти и местного самоуправления Формирование активной гражданской позиции у граждан Российской Федерации.

Акт обстеження (бланк). Акт обстеження (бланк, pdf). Акт обстеження (бланк, odt). АКТ обследования семейного положения призывника (военнослужащего срочной военной службы). «__» _ 20__ г. 1. Комиссия в составе  6. На день проверки у призывника (военнослужащего срочной военной службы) имеются близкие родственники и члены семьи: № п/п. Родственное отношение.

Командир військової частини не пізніше трьох діб після отримання від обласних військових комісарів акта обстеження сімейного стану родичів військовослужбовця та нотаріально завірених копій документів, що підтверджують причину дострокового звільнення, зобов'язаний: 1) за наявності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця, за винятком зміни сімейних обставин, пов'язаної з народженням у нього дитини, надіслати документи за підпорядкованістю.

Рішення про. Прошу оформить Акт обследования семейного и имущественного положения для досрочного увольнения военнослужащего Фамилия И.О. с военной службы, в связи с тем, что (далее изложить обстоятельства в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 статьи 23 или подпунктами "б", “б.1”, "в", "г" и "д" пункта 1 статьи 24 ФЗ “О воинской обязанности и военной службы”). Приложения: Приложить документы, подтверждающие обстоятельства для досрочного увольнения.

_ _ подпись дата подачи заявления. > Вернуться в раздел Образцы заявлений. Консультации. Военнослужащему. Образец характеристики на украинском языке.» Службова характеристика військовослужбовця зразок.

23 травня року.  Додатково проводиться оцінка стану ділянки, яким командує (або за який відповідає) військовослужбовець, а саме — рівень його укомплектованості, бойової готовності, загальна дисципліна на ділянці, стан озброєння та військової техніки тощо. п. У службовій характеристиці військовослужбовця повинні міститися відомості про його умінні критично ставитися до своєї діяльності, творчому підході до справи, ступінь його авторитету в військовому колективі, участь у забезпечення захисту державних секретів.

Крім рапорту військовослужбовця, підставами для прийняття рішення щодо його переміщення за станом здоров’я, сімейними обставинами чи з інших поважних причин є постанова (висновки) військово-лікарської та лікарсько-консультативної комісій, акт обстеження сімейного стану, документи, що підтверджують наявність і вік дітей, наявність житла, розміри доходів тощо.

Командирами з’єднань, рівними їм і вищими посадовими особами на підставі заяви військовослужбовця оформляється і надсилається запит до обласного або прирівняного до нього військового комісаріату за місцем проживання членів сім’ї військовос.

Міноборони: Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України - сторінка 6. копії актів обстеження сімейного стану; копії постанов лікарсько-консультативних комісій; контракти, виписки з наказів про зарахування на військову службу, продовження строків служби, звільнення з військової служби військовослужбовців  Військовослужбовці, визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби (у тому числі з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців) унаслідок поранень, хвороб, на підставі висновків військово-лікарських комісій, закладами охорони здоров'я або військовими комісаріатами подаються до звільнення з військової служби в запас (відставку) відповідно до Положення.

djvu, txt, EPUB, rtf